بیزوشا یا بارهنگ (plantago) گیاه چندساله‌ای از تیره بارهنگیان (Plantaginaceae) است. گونه‌‌‌ی بارهنگ کبیر (plantago major) دارای برگ‌های نسبتاً پهن و تخم مرغی است و گونه‌ی بارهنگ سرنیزه‌ای یا صغیر (plantago lanceolata) برگ‌های کشیده‌ای دارد. برگ‌های آن‌ها تماماً طوقه‌ای با ۹-۳ رگبرگ قوی و برجسته، دارای دمبرگ نسبتاً بلند می‌باشد. گل‌ها سبز متمایل به قهوه‌ای، کوچک مجتمع در خوشه‌های دراز استوانه‌ای. موسم گلدهی گیاه اردیبهشت تا شهریورماه است. دانه‌های این گیاه تیره رنگ، کوچک و تخم مرغی شکل و در میوه‌ای پوستینه که به صورت کپسول تخم مرغی بوده و دارای ۲ خانه و محتوی ۸-۴ دانه‌است قرار دارند. دانه‌ها را از اواسط فصل بهار به بعد جمع آوری می‌نمایند. بارهنگ از نظر طب سنتی دارای طبع سرد و خشک است.

بارهنگ سرنیزه ای

بارهنگ کبیر

بذر بارهنگ