‌امک‌مجی یا امن‌کؤمنجی یا پنیرک گیاهی از خانواده‌ی Malvaceae است. در ایران گونه‌‌ی (Malva neglecta) انتشار دارد که گیاهی خزنده‌ است. برگ‌ها تقریباً مدور یا قلوه‌ای شکل هستند که به طور متناوب بر روی ساقه قرار گرفته‌اند و به رنگ سبز تیره می‌باشند. گل‌ها به رنگ سفید تا بنفش هستند.