شووه‌ رن یا خاکشیر (sisymbrium Sophia) گیاهی یک ساله‌ی زمستانه از خانواده  cruciferae است و به بلندی بیش از 80 سانتی‌متر می‌رسد. این گیاه به حالت خودرو در باغ‌ها، دشت‌ها، در کنار جاده‌ها و اماکن غیر زراعی می‌روید. برگ‌های آن دارای بریدگی‌های عمیق و گل‌های آن زرد رنگ، میوه خورجین دراز به طول 15 تا 35 میلی‌متر و عرض1 میلی‌متر است. تخم آن ریز و به رنگ نارنجی تا قرمز است. قسمت مورد استفاده گیاه دانه است. دانه‌های آن را در تیر و مرداد ماه برداشت می‌کنند. طبیعت آن گرم وتر است.