کشت لوبیا در روستای قره بلاغ

تاریخ کاشت:  لوبیا در روستای قره بلاغ از اواخر اردیبهشت تا اوایل تیر ماه کشت می گردد که مناسب ترین تاریخ کشت نیمه اول خرداد ماه می باشد.

میزان بذر مصرفی: بین 80 تا 100 کیلوگرم در هکتار برای لوبیا قرمز

بیماری ها: مهمترین بیماری لوبیا در شهرستان پوسیدگی ریشه می باشد که به دلایل مختلفی از جمله عدم اعمال تناوب صحیح، نبود قارچکش های موثر، تنوع بالای قارچ های عامل این بیماری و مصرف بیش از حد و یا نا متعادل برخی کود های شیمیایی خسارت زیادی را تحمیل می کند.

علف های هرز: خسارت علف های هرز در مزارع لوبیا در صورت عدم کنترل صحیح می تواند بسیار بالا باشد. زمان بحرانی برای کنترل علف های هرز در اوایل رشد آن می باشد، زیرا پس از مدتی لوبیا کانوپی لازم برای محدود کردن رشد علف های هرز تازه جوانه زده را ایجاد خواهد کرد. راهکار معمول برای کنترل علف های هرز در مزارع لوبیای روستای قره بلاغ استفاده از علف کش ترفلان به صورت پیش کاشت و علفکش بنتازون در زمان سه تا چهار برگی لوبیا است. مهمترین علف های هرز در مزارع لوبیای روستای قره بلاغ شامل توق، پیچک، خارلته، تاجریزی، تاج خروس، سلمه تره و گاو پنبه می باشد.

برداشت: طول دوره رشد لوبیا در حدود 100 روز می باشد و برداشت لوبیا معمولا از اواسط شهریور ماه شروع شده و تا اواخر مهر ماه ادامه دارد. برداشت به صورت دستی انجام می شود و برداشت ماشینی به دلیل ریزش زیاد لوبیا و عدم وجود دستگاه های برداشت مناسب معمول نیست. پس از چیدن بوته کامل لوبیا آن ها را در مقابل آفتاب قرار می دهند تا خشک شود. پس از خشک شدن لوبیا را جمع آوری کرده و با خرمنکوب پشت تراکتوری اقدام به جداسازی دانه ها از کاه می کنند. کاه لوبیا به مصرف دام می رسد.

 

/ 0 نظر / 343 بازدید