دهستان قره بلاغ، بخش باغ حلی

هیئت وزیران بنا به پشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعارف و ضوابط کشوری تصویب کرد:

بر این اساس، دهستان قره بلاغ به مرکزیت روستای قره بلاغ از ترکیب 15 روستا، مزرعه و مکان در تابعیت بخش سلطانیه شهرستان ابهر ایجاد می شود.

همچنین، بخش باغ حلی به مرکزیت روستای گوزلدره سفلی از ترکیب دهستانهای قره بلاغ و گوزلدره در تابعیت شهرستان ابهر ایجاد می شود.

این مصوبه در تاریخ7/5/ 1392 از سوی محمد رضا رحیمی؛معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

/ 0 نظر / 46 بازدید