اسامی روستاهای شهرستان سلطانیه

شهرستان سلطانیه دارای 2 بخش و 44 روستا می باشد که سلطانیه مرکز بخش مرکزی روستای گوزلدره مرکز بخش باغ حلی است. همچنین روستاهای قره بلاغ، ویر و سنبل آباد مرکز دهستان هستند.

اسامی روستاهای شهرستان سلطانیه به شرح زیر است:

ارجین - اسدآباد - المکی - اولنگ - آقزوج - برنقور - بوجی - بویین - پرنگین- ترکانده- چپ دره - چشمه سار - چم رود – چمه - حسین آباد - خرم درق – خیرآباد – دوسنگان – ساریجالو – سبزدرق - سرخه دیزج - سلمان کندی - سنبل آباد – شکورآباد -  طهماسب آباد - عباس آباد - علی آباد - قره بلاغ – قشلاق – قلعه – قیاسیه – کاکاآباد - کبود گنبد – کردرق – کردناب – کنگه – گوزلدره - مشک آباد – نادرآباد – والایش – ونونان – ویر – ویک - یوسف آباد

/ 1 نظر / 301 بازدید
اسدی

سلام آقای رهنما. ممنون از بازدیدتون از وبلاگ روستای چمه.